Cenník

Ubytovanie

Prosím, informujte sa telefonicky. Orientačne:

Cena na osobu a noc:            6 EUR za osobu a noc

 

Upratovanie

Ceny upratovacích prác závisia od ich rozsahu a miery znečistenia. Cenovú ponuku vám pripravíme po obhliadke. Orientačne:

Jednorázové upratovanie:    nutná obhliadka
Upratovanie po stavebných prácach:   od 6,5 EUR/h/pracovník